Jak změnit pořadí stránek v PDF?

Adobe Acrobat je výkonný softwarový program obsažený v sadě produktů Adobe. Umožňuje vám sloučit stránky PDF, změnit pořadí stránek v PDF a odstranit nežádoucí stránky.

I když existují další produkty třetích stran, které mohou dělat totéžSpolečnost Adobe je považována za přední softwarový program pro vytváření, úpravy a publikování souborů PDF pro firmy.

Změna uspořádání stránek v PDF pomocí aplikace Acrobat 9

Ve svém dokumentu PDF můžete otáčet všechny nebo jen některé stránky. Rotace je založena na přírůstcích 90 stupňů. Otevřete dialogové okno Otočit stránky pomocí jedné z následujících metod:

 1. Zvolte Dokument> Otočit stránky.
 2. V nabídce Možnosti na panelu Stránky vyberte Otočit stránky.
 3. V části Směr vyberte počet a směr zatáček, které chcete provést:
 • 90 stupňů doleva
 • 90 stupňů doprava
 • 180 stupňů

U stránek zadejte, zda chcete otáčet všechny stránky, výběr stránek nebo sadu stránek. V nabídce Otočit určete, zda chcete otáčet sudé stránky, liché stránky nebo obojí. Vyberte orientaci stránek, které chcete otočit.

Poznámka: Chcete-li dočasně změnit zobrazení stránky, zvolte Zobrazení> Otočit zobrazení> Ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Při příštím otevření souboru PDF se obnoví původní orientace stránky.

Změňte obsah stránky

 • Otevřete PDF obsahující stránky, které chcete změnit.
 • Zvolte Dokument> Nahradit stránky.
 • Vyberte dokument obsahující náhradní stránky a klikněte na Vybrat.
 • U originálu zadejte stránky, které se mají změnit na původní dokument.
 • Chcete-li provést výměnu, zadejte první stránku z řady náhradních stránek.
 • Poslední stránka se počítá na základě počtu stránek v původním dokumentu, které se mají nahradit.

Jak přečíslovat stránky?

Čísla stránek na stránkách dokumentu nemusí vždy odpovídat číslům stránek, která se zobrazují pod miniaturami stránek a na panelu nástrojů Navigace po stránkách. Stránky jsou očíslovány celými čísly, počínaje na straně 1 pro první stránku dokumentu.

Některé soubory PDF mohou obsahovat starší obsahStejně jako stránka s autorskými právy a obsah se vaše stránky těla nemusí shodovat s číslováním zobrazeným na panelu nástrojů navigace po stránkách.

Poznámka: Použití příkazu Stránky ovlivní pouze miniatury stránek v panelu Stránky. Fyzicky můžete do PDF přidat nová čísla stránek pomocí funkce záhlaví a zápatí.

 1. Kliknutím na tlačítko Stránky otevřete panel Stránky a v nabídce možností vyberte Počet stránek.
 2. Určete rozsah stránek.
 3. Vyberte stránky na panelu stránkování.
 4. Vyberte jednu z následujících možností a poté klikněte na OK:
 • Spustit novou sekci Spustí novou sekvenci číslování.
 • V rozevírací nabídce vyberte styl a zadejte číslo domovské stránky sekce.
 • Pokud chcete, zadejte předponu.
 • Rozšířit číslování použité v předchozí části na vybrané stránky.
 • Průběžně pokračuje v pořadí číslování předchozích stránek.

Jak odstranit nebo změnit stránku?

Můžete nahradit celou stránku PDF jinou stránkou PDF. Nahrazen bude pouze text a obrázky na původní stránce. Interaktivní prvky spojené s původní stránkou, jako jsou odkazy a záložky, nejsou ovlivněny.

Podobně ukazatele a odkazy, které dříve mohly být spojeny se záložní stránkou, se neshromažďují. Komentáře jsou však přesunuty a kombinovány s existujícími komentáři v dokumentu.

Po odstranění nebo změně stránekJe dobré použít příkaz Zmenšit velikost souboru k přejmenování rekonstruovaného dokumentu a jeho uložení na nejmenší možnou velikost souboru.