Jonsbo TR03, pouzdro na PC neobvyklého tvaru

Jonsbo TR03, pouzdro na PC neobvyklého tvaru